یک دست جام باده و یک دست زلف یار<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

رقصی چنین میانه ی میدانم آرزوست

.

.

.

گفت آنچه یافت مینشود آنم آرزوست

 

 

 

مسافر جاده ها خواستار دیدارت هستم...

نمیایی؟

/ 0 نظر / 7 بازدید