هه هه ...مرز بین خنده و اشک به اندازه ی...به اندازه ی... ولش کن!هوس امریکن پای کردم.میفهمی؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 4 بازدید