از اینکه وقت و بی وقت مرا اَپل صدا میزند لذت میبرم...انگاری بوی سیب تمام اتاق را فرا میگیرد.میفهمی؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 6 بازدید