gol2.jpg

 

اينجا خوندم:

ای دوست

 اين روزها وقتی با کسی دوست ميشوم؛

احساس ميکنم

آنقدر با هم دوست بوده ايم

که اکنون وقت خيانت است..

تقديم به دوست سهراب دوستم...

من نمی دانم
که چرا می گویند
اسب حیوان نجیبی است ، کبوتر زیباست
و چرا در قفس هیچکسی کرکس نیست
گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد؟
چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید.
واژه ها را باید شست
واژه باید خود باد ، واژه باید خود باران باشد.
...
و نخواهیم مگس از سر انگشت طبیعت بپرد
و نخواهیم پلنگ از در خلقت برود بیرون
و بدانیم اگر کرم نبود ، زندگی چیزی کم داشت
و اگر خنج نبود ، لطمه می خورد به قانون درخت
و اگر مرگ نبود ، دست ما در پی چیزی می گشت
و بدانیم اگر نور نبود ، منطق زنده پرواز دگرگون می شد
و بدانیم که پیش از مرجان ، خلایی بود در اندیشه دریا ها
.....
بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم
...
گاه زخمی که به پا داشته ام
زیر و بم های زمین را به من آموخته است.
..
در نبندیم به روی سخن زنده تقدیر که از پت چپر های صدا میشنویم
پرده را برداریم
بگذاریم که احساس هوایی بخورد
بگذاریم که تنهایی آواز بخواند ، چیز بنویسد، به خیابان برود.
...
کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ
کار ما شاید این است
که در افسون گل سرخ شناور باشیم.
...
بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم
نام را باز ستانیم از ابر
از چنار، از پشه ، از تابستان،
روی پای تر باران به بلندی محبت برویم
در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم
کار ما شاید این است
که میان گل نیلوفر و قرن
پی آواز حقیقت بدویم
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 9 بازدید