خانه دوست

gol2.jpg

زلزله اومد

خانه ی دوستم خراب شد

يه جورايی حالا شده بی خونه

حالا وقتی در به در تو کوچه های خاطره بگردم و از اين و اون بپرسم ((خانه دوست کجاست؟)) ديگه کسی نميتونه بهم بگه!

آخه خونه ای ديگه وجود نداره...

خانه دوست زير آوار زلزله های روحی دوست خراب شد...

/ 0 نظر / 8 بازدید