روزمرگی

gol2.jpg

دلم تنگ شده! ساده و روان دلم برای خودم تنگ شده!

تغييرات چشمگير در اين وبلاگ: از اين به بعد برای هر پست يه اسم ميزارم!

انقدر چشمگير بود که داره چشمام در مياد!

تعطيلی به معنای حيقی!‌مخم هنگ کرده! هر چی مينويسم رو ارور ميده! يه جورايی نميدونم چمه! يعنی ميدونم اما واژه ش به شان اين وبلاگ نميخوره04.gif

يه جورايی کلی کار مونده رو دستم عين احمقها ميشينم نگاش ميکنم!

19.gifتعطيل!

/ 0 نظر / 7 بازدید